stavebná spoločnosť

Spoločnosť zabezpečuje realizáciu a rekonštrukciu stavieb "na kľúč". Realizujeme stavby od rodinných domov cez obytné a apartmánové domy až po výrobné haly.

» ISO / OHSAS

sme držiteľom certifikátov

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Certifikáty ISO

» špeciálne info

  • Naša spoločnosť je od roku 2008 držiteľom ochrannej známky KRYPTON®
  • v obore pôsobíme od roku 1998

» Prebiehajúce realizácie /2017

Spoločnosť KRYPTON, s.r.o. realizuje nasledovné diela
  • Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba kultúrneho domu, Lisková
  • Rekonštrukcia a prestavba budovy internátu vo Svite na bytový dom (84 b.j.)
  • Výstavba rodinného domu, Spišský Hrhov
  • Novostavba Vila Lieska, Nový Smokovec
  • 24-bytový dom, Jarovnice

 

» Realizované práce a diela /1998-2016

Obytné stavby
  • Zlepšenie kvality ubytovacích priestorov KU v Ružomberku - ubytovací objekt „C“
  • Výstavba bytových domov BREZA a BOROVICA, Tatranská Lomnica, Mesto Vysoké Tatry
  • Rekonštrukcia časti RD na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie, Nová Lesná
  • Rekonštrukcia zrubového domu, Nová Lesná
  • 8-podlažný bytový dom ZDRAVIE II, Horný Smokovec, Mesto Vysoké Tatry
  • Výstavba bytového domu LaVita, Pezinok
  • Apartmánový dom Família, Nový Smokovec, Mesto Vysoké Tatry
  • Rekonštrukcia fasády spoločenských priestorov hotela Baník, Štrbské Pleso
  • Kúpeľné vilky, Nový Smokovec
  • Zateplenie MŠ, Tatranská Lomnica, MsÚ Vysoké Tatry
  • Rekoštrukcia klubu dôchodcov, Tatranská Lomnica, MsÚ Vysoké Tatry
  • Rodinný dom Lúčna, Nová Lesná
  • Rodinný dom IBV II, Nová Lesná
Administratívne stavby
  • Rekonštrukcia objektu na administratívnu budovu pre Mestskú políciu, Ružomberok
  • Úpravy vstupných a rokovacích priestorov, Chemosvit a.s., Svit
  • Premiestnenie výpočtového strediska Chemosvit, Svit
  • Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov v Poprade
  • Rekonštrukcia Cirkevnej spojenej školy v Poprade
  • Vojenský útvar 8838 Poprad, rekonštrukcia objektu č.1
  • Telocvičňa pre ZŠ, Ružomberok-Černová, mesto Ružomberok
  • Rekonštrukcia SOŠT, Poprad
  • Rekonštrukcia a prístavba výrobnej haly, Poprad, LIGUM s.r.o.
  • Rekonštrukcia administratívnych priestorov, Poprad, LIGUM s.r.o.
  • Administratívne a skladové priestory, Poprad, Whirlpool Slovakia s.r.o.
  • Administratívna budova a skladová hala, PRIMA s.r.o. Poprad
  • Administratívna budova zberne kovového šrotu, Poprad, Maxima s.r.o. Martin
Polyfunkčné objekty
  • Výstavba Základnej školy v obci Jurské
  • Výstavba Komunitného centra, Veľká Lomnica
  • Rekonštrukcia komunitného centra, Rakúsy
  • Rekonštrukcia materskej školy, Nová Lesná
  • Výstavba základnej školy, Podhorany
  • Nadstavba a prístavba ZŠ, Stráne pod Tatrami
  • Novostavba Materskej školy, Hrabušice
  • Zateplenie objektu Nemocnice s poliklinikou, Kežmarok
  • Polyfunkčný dom APOLKA 1 na Chalupkovej ulici, Bratislava
  • Rekonštrukcia a nadstavba Centra voľného času, mesto Kežmarok
  • Ekologizácia prevádzky Základnej školy, Veľká Lomnica
  • Stavebé úpravy Základnej školy, Liptovský Mikuláš
  • Obchodné jednotky, Bánovce nad Bebravou
  • Športovo oddchový areál, Ružomberok-Kľačno
  • Rekonštrukcia hotela Karpatia, Tatranská Lesná, Mesto Vysoké Tatry
  • Rekonštrukcia hotela Poľana, Horný Smokovec, Mesto Vysoké Tatry
  • Rekonštrukcia Štické kasárne, Ministerstvo obrany SR
  • Rekonštrukcia VP – Zaľubica, Ministerstvo obrany SR
  • Rekonštrukcia VP – Kvetnica, Ministerstvo obrany SR
  • Výstavba ČSPH, Prešov
  • Rekonštrukcia ČSPH, Ždiar
  • Rekonštrukcia lyžiarskeho strediska Liptovská Teplička, TLD Lanové dráhy, a.s.
  • Rekonštrukcia hotel Štart, Tatranská Lomnica
  • Športová hala s lezeckou stenou, Tatranská Lomnica, MsÚ Vysoké Tatry
  • Rekonštrukcia ZŠ na MŠ, Dolný Smokovec, MsÚ Vysoké Tatry
  • Prístavba kuchyne, Whirlpool Slovakia s.r.o.
Cirkevné a pamiatkovo chránené budovy
  • Revitalizácia Mestského cintorína a Domu smútku, Ružomberok
  • Rekonštrukcia dvoch prednáškových miestností GTF Prešovskej univerzity, Prešov
  • Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, rekonštrukcia auly A1, Prešov
  • Grekokatolícky kostol, Poprad, Grékokatolícka cirkev Poprad
  • Rímskokatolícky kostol Nová Lesná
  • Farský úrad Nová Lesná
Halové a priemyselné objekty
  • Heliport - rekonštrukcia a výstavba, Starý Smokovec Vysoké Tatry
  • Priemyselná zóna Spišská Nová Ves, Podskala
  • Futbalové ihrisko, prevádzkový objekt - nadstavba Spišský Štiavnik, obec Spišský Štiavnik
  • Hasičská stanica, Starý Smokovec, mesto Vysoké Tatry
  • Rozšírenie výrobnej haly, Poprad, LIGUM s.r.o.
  • Infraštruktúra – súčiastková základňa Poprad, Whirlpool Slovakia s.r.o.
  • Zhromaždisko nebezpečného odpadu Poprad, Whirlpool Slovakia s.r.o.
  • Rekonštrukcia chemického skladu Poprad, Whirlpool Slovakia s.r.o.
  • Hala a administratívna budova na výrobu protizávaží Poprad, Pasell Slovakia s.r.o.
  • Skladová hala Poprad, Pasell Slovakia s.r.o.
  • Rekonštrukcia výrobných hál Poprad, Ligum s.r.o.
Spevnené plochy a komunikácie
  • Úprava plochy pri Obecnom úrade, Hrabušice
  • SAV, Bratislava, SAV Bratislava
  • Parkovisko a terénne úpravy Miramonti, Horný Smokovec
  • Záchytné parkovisko - zemné práce, Podlesok-Hrabušice
  • Rekonštrukcia cesty a chodníkov v obci, Huncovce, OcÚ Huncovce
  • Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit
  • Zastrešené parkovisko a komunikácie, Nový Smokovec, SPA TATRY a.s.
  • Oprava miestnych chodníkov a komunikácií, MsÚ Vysoké Tatry
  • Terénne úpravy a odstránenie biologického materiálu, MsÚ Vysoké Tatry
  • Rekonštrukcia chodníkov a výstavba komunikácií, OcÚ Huncovce
  • Rekonštrukcia chodníka pred ZŠ, Hrabušice
  • Oprava odvoznej lesnej cesty č.852, Pozemkové spoločenstvo Malý Slavkov
  • Výstavba parkoviska, Whirlpool Slovakia s.r.o.
Inžinierske siete
  • Rekonštrukcia osvetlenia v obci Gerlachov, okr. Bardejov
  • Zlepšenie stavu obecného majetku a infraštruktúry obce, OcÚ Važec
Dopravné stavby
  • Rekonštrukcia železničnej stanice Plaveč, ŽSR, a.s.
  • Rekonštrukcia trakčných vedení Zvolen – B.Bystrica, ŽSR, a.s.
  • Vyšné Hágy – Smokovce, ŽSR, a.s.
  • Železničná stanica Prešov – peronizácia, ŽSR, a.s.
  • Komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia Sp.N.Ves – Vydrník, koľaj č.1, ŽSR, a.s.
Vodné stavby
  • Prekládka vodného toku Fujara, Whirlpool Slovakia s.r.o.
  • Úprava vodných tokov Kvetnica, Ministerstvo obrany SR