stavebná spoločnosť

Spoločnosť zabezpečuje realizáciu a rekonštrukciu stavieb "na kľúč". Realizujeme stavby od rodinných domov cez obytné a apartmánové domy až po výrobné haly.

» ISO / OHSAS

sme držiteľom certifikátov

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Certifikáty ISO

» špeciálne info

 • Naša spoločnosť je od roku 2008 držiteľom ochrannej známky KRYPTON®
 • v obore pôsobíme od roku 1998

» Prebiehajúce realizácie /2017

Spoločnosť KRYPTON, s.r.o. realizuje nasledovné diela
 • Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba kultúrneho domu, Lisková
 • Rekonštrukcia a prestavba budovy internátu vo Svite na bytový dom (84 b.j.)
 • Výstavba rodinného domu, Spišský Hrhov
 • Novostavba Vila Lieska, Nový Smokovec
 • 24-bytový dom, Jarovnice

 

» Realizované práce a diela /1998-2016

Obytné stavby
 • Zlepšenie kvality ubytovacích priestorov KU v Ružomberku - ubytovací objekt „C“
 • Výstavba bytových domov BREZA a BOROVICA, Tatranská Lomnica, Mesto Vysoké Tatry
 • Rekonštrukcia časti RD na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie, Nová Lesná
 • Rekonštrukcia zrubového domu, Nová Lesná
 • 8-podlažný bytový dom ZDRAVIE II, Horný Smokovec, Mesto Vysoké Tatry
 • Výstavba bytového domu LaVita, Pezinok
 • Apartmánový dom Família, Nový Smokovec, Mesto Vysoké Tatry
 • Rekonštrukcia fasády spoločenských priestorov hotela Baník, Štrbské Pleso
 • Kúpeľné vilky, Nový Smokovec
 • Zateplenie MŠ, Tatranská Lomnica, MsÚ Vysoké Tatry
 • Rekoštrukcia klubu dôchodcov, Tatranská Lomnica, MsÚ Vysoké Tatry
 • Rodinný dom Lúčna, Nová Lesná
 • Rodinný dom IBV II, Nová Lesná
Administratívne stavby
 • Rekonštrukcia objektu na administratívnu budovu pre Mestskú políciu, Ružomberok
 • Úpravy vstupných a rokovacích priestorov, Chemosvit a.s., Svit
 • Premiestnenie výpočtového strediska Chemosvit, Svit
 • Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov v Poprade
 • Rekonštrukcia Cirkevnej spojenej školy v Poprade
 • Vojenský útvar 8838 Poprad, rekonštrukcia objektu č.1
 • Telocvičňa pre ZŠ, Ružomberok-Černová, mesto Ružomberok
 • Rekonštrukcia SOŠT, Poprad
 • Rekonštrukcia a prístavba výrobnej haly, Poprad, LIGUM s.r.o.
 • Rekonštrukcia administratívnych priestorov, Poprad, LIGUM s.r.o.
 • Administratívne a skladové priestory, Poprad, Whirlpool Slovakia s.r.o.
 • Administratívna budova a skladová hala, PRIMA s.r.o. Poprad
 • Administratívna budova zberne kovového šrotu, Poprad, Maxima s.r.o. Martin
Polyfunkčné objekty
 • Výstavba Základnej školy v obci Jurské
 • Výstavba Komunitného centra, Veľká Lomnica
 • Rekonštrukcia komunitného centra, Rakúsy
 • Rekonštrukcia materskej školy, Nová Lesná
 • Výstavba základnej školy, Podhorany
 • Nadstavba a prístavba ZŠ, Stráne pod Tatrami
 • Novostavba Materskej školy, Hrabušice
 • Zateplenie objektu Nemocnice s poliklinikou, Kežmarok
 • Polyfunkčný dom APOLKA 1 na Chalupkovej ulici, Bratislava
 • Rekonštrukcia a nadstavba Centra voľného času, mesto Kežmarok
 • Ekologizácia prevádzky Základnej školy, Veľká Lomnica
 • Stavebé úpravy Základnej školy, Liptovský Mikuláš
 • Obchodné jednotky, Bánovce nad Bebravou
 • Športovo oddchový areál, Ružomberok-Kľačno
 • Rekonštrukcia hotela Karpatia, Tatranská Lesná, Mesto Vysoké Tatry
 • Rekonštrukcia hotela Poľana, Horný Smokovec, Mesto Vysoké Tatry
 • Rekonštrukcia Štické kasárne, Ministerstvo obrany SR
 • Rekonštrukcia VP – Zaľubica, Ministerstvo obrany SR
 • Rekonštrukcia VP – Kvetnica, Ministerstvo obrany SR
 • Výstavba ČSPH, Prešov
 • Rekonštrukcia ČSPH, Ždiar
 • Rekonštrukcia lyžiarskeho strediska Liptovská Teplička, TLD Lanové dráhy, a.s.
 • Rekonštrukcia hotel Štart, Tatranská Lomnica
 • Športová hala s lezeckou stenou, Tatranská Lomnica, MsÚ Vysoké Tatry
 • Rekonštrukcia ZŠ na MŠ, Dolný Smokovec, MsÚ Vysoké Tatry
 • Prístavba kuchyne, Whirlpool Slovakia s.r.o.
Cirkevné a pamiatkovo chránené budovy
 • Revitalizácia Mestského cintorína a Domu smútku, Ružomberok
 • Rekonštrukcia dvoch prednáškových miestností GTF Prešovskej univerzity, Prešov
 • Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, rekonštrukcia auly A1, Prešov
 • Grekokatolícky kostol, Poprad, Grékokatolícka cirkev Poprad
 • Rímskokatolícky kostol Nová Lesná
 • Farský úrad Nová Lesná
Halové a priemyselné objekty
 • Heliport - rekonštrukcia a výstavba, Starý Smokovec Vysoké Tatry
 • Priemyselná zóna Spišská Nová Ves, Podskala
 • Futbalové ihrisko, prevádzkový objekt - nadstavba Spišský Štiavnik, obec Spišský Štiavnik
 • Hasičská stanica, Starý Smokovec, mesto Vysoké Tatry
 • Rozšírenie výrobnej haly, Poprad, LIGUM s.r.o.
 • Infraštruktúra – súčiastková základňa Poprad, Whirlpool Slovakia s.r.o.
 • Zhromaždisko nebezpečného odpadu Poprad, Whirlpool Slovakia s.r.o.
 • Rekonštrukcia chemického skladu Poprad, Whirlpool Slovakia s.r.o.
 • Hala a administratívna budova na výrobu protizávaží Poprad, Pasell Slovakia s.r.o.
 • Skladová hala Poprad, Pasell Slovakia s.r.o.
 • Rekonštrukcia výrobných hál Poprad, Ligum s.r.o.
Spevnené plochy a komunikácie
 • Úprava plochy pri Obecnom úrade, Hrabušice
 • SAV, Bratislava, SAV Bratislava
 • Parkovisko a terénne úpravy Miramonti, Horný Smokovec
 • Záchytné parkovisko - zemné práce, Podlesok-Hrabušice
 • Rekonštrukcia cesty a chodníkov v obci, Huncovce, OcÚ Huncovce
 • Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit
 • Zastrešené parkovisko a komunikácie, Nový Smokovec, SPA TATRY a.s.
 • Oprava miestnych chodníkov a komunikácií, MsÚ Vysoké Tatry
 • Terénne úpravy a odstránenie biologického materiálu, MsÚ Vysoké Tatry
 • Rekonštrukcia chodníkov a výstavba komunikácií, OcÚ Huncovce
 • Rekonštrukcia chodníka pred ZŠ, Hrabušice
 • Oprava odvoznej lesnej cesty č.852, Pozemkové spoločenstvo Malý Slavkov
 • Výstavba parkoviska, Whirlpool Slovakia s.r.o.
Inžinierske siete
 • Rekonštrukcia osvetlenia v obci Gerlachov, okr. Bardejov
 • Zlepšenie stavu obecného majetku a infraštruktúry obce, OcÚ Važec
Dopravné stavby
 • Rekonštrukcia železničnej stanice Plaveč, ŽSR, a.s.
 • Rekonštrukcia trakčných vedení Zvolen – B.Bystrica, ŽSR, a.s.
 • Vyšné Hágy – Smokovce, ŽSR, a.s.
 • Železničná stanica Prešov – peronizácia, ŽSR, a.s.
 • Komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia Sp.N.Ves – Vydrník, koľaj č.1, ŽSR, a.s.
Vodné stavby
 • Prekládka vodného toku Fujara, Whirlpool Slovakia s.r.o.
 • Úprava vodných tokov Kvetnica, Ministerstvo obrany SR