stavebná spoločnosť

V rámci dopravných činnosti spoločnosť zabezpečuje prepravu materiálu a betónov na vlastné stavby aj pre cudzích a požičiava dopravné mechanizmy a stavebnú mechanizáciu.

» ISO / OHSAS

sme držiteľom certifikátov

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Certifikáty ISO

» špeciálne info

  • Naša spoločnosť je od roku 2008 držiteľom ochrannej známky KRYPTON®
  • v obore pôsobíme od roku 1998

» Zabezpečujeme prepravu stavebných materiálov

Naša spoločnosť má dostatočné strojové, mechanizačné a technické vybavenie na realizáciu nami ponúkaných prác a služieb.
Dokážeme zabezpečiť prepravu rôzneho stavebného materiálu v rámci Prešovského kraja.
V prípade záujmu o prepravné služby a zemné práce Vám podrobnosti o technických a obchodných podmienkach poskytnú pracovníci z realizácie stavieb.